• dansk
  • English

2016-08-24

Hej Maria, 

Tak for din mail og interesse i SE Blue Renewables. 

Helt indledningsvist vil jeg lige pointere, at det vindmølleprojekt du henviser til, rent faktisk er to særskilte projekter i henholdsvis Esbjerg og Tønder Kommune. 
SE Blue Renewables har ansøgt om opstilling af 18 møller i Esbjerg kommune, under titlen Lundsmark projektet, der ejes ligeligt af SE Blue Renewables og Wind1. SE Blue Renewables er ejet af energi- og telekoncernen SE med 50 % og PFA med 50%. SE Blue Renewables er den største operatør af land-vind i Danmark.  
De 30 møller i Tønder Kommune står Vattenfall for. SE Blue Renewables og Vattenfall har ikke et egentligt samarbejde om projekterne, men grundet geografi, så kan det opfattes sådan. Jeg kan derfor af gode grunde ikke fortælle dig om deres projekt - ud over at der er sket en koordinering af opstillingsmønsteret mellem os og Vattenfall.

SE Blue Renewables har ansøgt om at opstille 18 vindmøller i Lundsmark-området i Esbjerg Kommune. Hver mølle har en effekt på op til ca. 3,5 MW og en totalhøjde på lige under 150 meter. Projektet bidrager væsentligt til den fortsatte grønne omstilling i Danmark som vi anser for en samfundsmæssig vigtig opgave – og det sker via land-vind, som er den billigste vedvarende energiform. 
De nye vindmøller i Lundsmark vil hver producere omkring 11 mio. kWh./år. Anlægget vil således kunne producere ca. 200 mio. kWh/år, hvilket svarer til det årlige elforbrug for ca. 50.000 husstande beregnet ud fra et gennemsnitligt elforbrug på 4.000kWh./år pr. husstand. 

Ti spredte huse nedlægges som beboelse
For at realisere projektet med 18 vindmøller vil 10 spredte beboelser skulle nedlægges som boliger. SE Blue Renewables/Wind1 har været i god dialog med ejerne af disse beboelser og har lavet aftaler om at kunne overtage ejendommene.
Der er på ingen måde tale om nedlæggelse af en landsby for at realisere Lundsmark projektet. Det skal i øvrigt nævnes, at der for vores projekt er lagt ekstra afstand ind til naboer som ikke har en direkte interesse i projektet i forhold til lovkravet på minimum fire gange totalhøjden.  
Lundsmark projektet har været i idehøring der blev afsluttet 15.04.16 Der blev afholdt 2 nabo-/borgermøder i høringsperioden. SE Blue Renewables har stort fokus på at inddrage naboerne i godkendelses-processen, og der vil blive oprettet en følgegruppe i lokalområdet, som kan bidrage med input til processen og holde de øvrige borgere opdateret.

Jeg håber at dette kunne svare dig på dine gode spørgsmål, og du er meget velkommen til at skrive til mig en anden gang, hvis du vil vide mere om vores projekt.

Med venlig hilsen 
Per Munk

 

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem? Klik her