• dansk
  • English

2016-09-09

Hej Uwe, 

Jeg har læst din artikel ”Vejen banet for landets største vindmøllepark nord for Tønder” i JV.

Det glæder mig at I har interesse i vores projekt, men jeg vil gerne bruge anledningen til at kommentere lidt på fakta. 

Helt indledningsvist vil jeg pointere, at det vindmølleprojekt artiklen beskriver rent faktisk ikke er et- men to særskilte projekter i henholdsvis Esbjerg og Tønder Kommune. 

SE Blue Renewables har rigtigt nok ansøgt om opstilling af 18 møller i Esbjerg kommune, under titlen Lundsmark projektet, der ejes ligeligt af SE Blue Renewables og Wind1. SE Blue Renewables er delvist ejet af energi- og telekoncernen SE i et 50/50 jointventure med PFA.  SE Blue Renewables er i øvrigt den største operatør af land-vind i Danmark.  
De 30 møller i Tønder Kommune står Vattenfall for. SE Blue Renewables og Vattenfall har ikke et egentligt samarbejde om projekterne, men grundet geografi, så kan det opfattes sådan. Jeg kan derfor af gode grunde ikke kommentere på deres projekt, udover jeg kan sige, at der er sket en koordinering af opstillingsmønsteret mellem os og Vattenfall.

Vi mener at projektet vil bidrage væsentligt til den fortsatte grønne omstilling i Danmark, som vi anser for en samfundsmæssig utrolig vigtig opgave. Land-vind er desuden den billigste vedvarende energiform. De nye vindmøller i Lundsmark vil hver producere omkring 11 mio. kWh. /år. Anlægget i Lundsmark vil altså kunne producere ca. 200 mio. kWh/år, hvilket svarer til det årlige elforbrug for ca. 50.000 husstande beregnet ud fra et gennemsnitligt elforbrug på 4.000 kWh. /år pr. husstand. 

Beboelse i ti spredte huse nedlægges
For at realisere projektet med 18  vindmøller har vi sikret ret til køb af ti  spredte ejendomme i området. SE Blue Renewables/Wind1 har været i god dialog med ejerne af disse ejendomme, som ikke nødvendigvis skal nedrives, men evt. bruges til andet end beboelse. Det skal i øvrigt nævnes, at der for vores projekt er lagt ekstra afstand ind til naboer, som ikke har en direkte interesse i projektet i forhold til lovkravet på minimum fire gange totalhøjden.  
Lundsmark projektet har været i idehøring der blev afsluttet 15.04.16 Der blev afholdt 2 nabo-/borgermøder i høringsperioden. SE Blue Renewables har stort fokus på at inddrage naboerne i godkendelses-processen, og der vil blive oprettet en følgegruppe i lokalområdet, som kan bidrage med input til processen og holde de øvrige borgere opdateret. 

Du er meget velkommen til at skrive til mig en anden gang, hvis du vil vide mere om vores projekt.

Med venlig hilsen 

Per Munk

 

Cookie information

Ved at benytte se.dk accep-terer du, at der anvendes cookies, som vi og vores partnere benytter til statistik, måling af vores ydelse og funktionalitet, samt markeds-føring.

Vil du vide mere om vores cookies og hvordan du sletter dem? Klik her