De små samfund i landområderne er en vigtig del af vores danske kultur og identitet.
Vi hjælper med at passe på de lokalområder, som vi er og bliver en del af. > > Læs mere

Trygt samfund

Rent Miljø

grøn energi

Projekt:

Overgaard Vindmøllepark

Gennem udskiftning af 12 vindmøller og etablering af 14 nye vindmøller vil Overgaard Vindmøllepark i fremtiden kunne producere vedvarende energi, der svarer til ca. 88% af det årlige energiforbrug i Randers Kommune.

SE Blue står for 29 af de 46 vindmøller, hvilket svarer til ca. 63% af den samlede produktion.

 

> > Læs mere her

Johanne og Jan Jacobsen

Lodsejer og nabo til vindmøller

Ib Hjorth

Nabo til vindmøller